ԴԵՆՏԵԿՍ ԴԵՆՏԱԼ ՊԼՅՈՒՍ / գնացուցակ առանց զեղչի / Թարմացվել է 23.04.2021
  Ծառայության անվանում Արժեք (AMD)
Ընդհանուր ծառայություններ
  Օրթոպեդի և թերապևթի խորհրդակցությոին 0  
  Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզ /1 կտոր/ 50000 - 75000  
  Կոնսուլտացիա 0  
  ատամների փայլեցում 5000  
  ատամների փայլեցում Airflow 10000  
  ատամնաքարերի ուլտրաձայնային հեռացում և փայլեցում 10000 - 20000  
  լնդագրպանիկների կյուրետաժ/1 սեգմենտ/ 8000  
  ատամների շինավորում 25000  
  ատամների զգայունության վերացում 4000  
  ֆոտոսպիտակեցում 80000  
  պարոդոնտիկ հիվանդությունների բուժում 35000  
  консультация терапевта, ортопеда, ортодонта 0  
  Ортопантомограмма 5000  
  Видеография, рентгенография 1 снимок 2000  
  каждый последующий снимок видеографом 1000  
  Ռենտգեն նկար 2000  
Թերապևտիկ ծառայություններ
  Օրթոպանտոմոգրաֆիա 5000  
  Կերամիկական գամիկ 15000  
  տիտանե գամիկ 16000  
  կերամիկական գամիկ տիտանե հենքի որա 25000  
  ցիրկոնե գամիկ 40000  
  ձուլովի արհեստական պսակ 20000  
  Մետաղեկերամիկական պսակ 35000 - 70000  
  Մետաղեկերամիկական պսակ վզիկային կերամիկայով 38000 - 48000  
  մետաղեկերամիկակակ պսակ իմպլանտի վրա 70000 - 120000  
  մետաղեկերամիկական պսակ ցիրկոնի երկօքսիդի հենքի վրա 80000 - 100000  
  մետաղակերմիկական պսակ ցիրկոնի երկօքսիդի հենքով իմպլանտի վրա 120000  
  կերամիկական ներդիր/պրես կերամիկա/E-MAX 90000  
  Վինիր Կերամիկական 80000 - 100000  
  ճկվող շարժական պրոթեզ 120000 - 150000  
  պրոթեզի վերանորոգում 10000  
  Արհեստական պսակի ցեմենտում 3000  
  Արհեստական պսակի հեռացում 3000  
  Մասնակի շարժական պրոթեզ /1 կտոր/ 50000 - 75000  
  մասնակի շարժական պրոթեզ attachment-ներով 150000  
  Ատաչմենթներ 25000 - 50000  
  Մետաղակերամիկական կողպեք բանալի ատաչմենթների վրա 150000  
  Աթհեզիվ կամրջաձև պրոթեզավորում 40000 - 80000  
  Կաթնատամների կարիեսի բուժում 5000 - 7000  
  Կաթնատամների հեռացում 2000 - 5000  
  Ֆիսուրների հեմիսեքցիա 7000  
  Չձևավորվածատամների բարդացած կարիեսի բուժում 25000  
  Ժամանակավոր պլոմբա մանկական 3000  
  Титановый штифт 16000  
  Циркиниевый штифт 40000  
  Անկերայի գամիկի տեղադրում 3000  
  Ապակե-մանրաթելային գամիկի տեղադրում 5000  
  Ատամի վերականգնում լուսային նանոկոմպոզիտով 15000 - 25000  
  Արմատուղիների բուժում` Մեկ արմատուղի 10000 - 15000  
  Արմատուղիների բուժում` Պերիոդոնտիտ, վերապլոմբում (1 արմատուղու) 5000  
  Պարադոնտի հիվանդությունների բուժում` I-ին աստիճանի բարդություն 35000  
  Պլոմբում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով 15000 - 25000  
  Տիտանե անկերային գամիկի տեղադրում 16000  
Օրթոպեդիկ ծառայություններ
  MTA 10000 - 20000  
  պերիոդոնտիտի բուժում 5000  
  Ատամնախողովակների մշակում և լիցք 10000 - 15000  
  Ատամնախողովակների ապալիցքավորում և մշակում 5000  
  ֆրոնտալ ատամների էսթետիկ վերականգնում 20000 - 25000  
  Литой штифт КХС 12000  
  Керамический штифт 15000  
  Керамический штифт на основе титана 25000  
  Литая коронка из недорогих металлов 20000  
  Цельнолитая металическая коронка 20000  
  Металлокерамическая коронка 35000 - 70000  
  Ամբողջաձույլ արհեստական պսակ 20000  
  Բյուգելային պրոթեզ 150000 - 250000  
  Ժամանակավոր պլաստմասե պսակ 150000  
  Ձուլովի գամիկ 12000  
  Ձուլովի տիտանե գամիկ 16000  
  Ճենապակե արհեստական պսակ (ոչ մետաղական) 80000 - 100000  
  Ճենապակե արհեստական պսակ ցիրկոնի օքսիդի հիմքի վրա 120000  
  Ճենապեկե վինիրներ 80000 - 100000  
  Մետաղե-ճենապակե արհեստական պսակ` Ivolcar Inline (Գերմանիա) 45000  
  Մետաղե-ճենապակե արհեստական պսակ` Noritake (Ճապոնիա) 35000  
  Շարժական թիթեղային պրոթեզ 50000 - 75000  
  Պրոթեզի վերահենավորում 15000  
Վիրաբուժական ծառայություններ
  Թարախակույթի բացահայտում և դրենավորում 10000  
  Իմաստության ատամի բարդ հեռացում 15000  
  Էսթետիկաբաթմենթ ցիրկոնի երկօքսիդի հենքի վրա 65000  
  Ցիրկոնի երկօքսիդի անհատական աբաթմենթ տիտանի հենքի վրա 80000  
  Օրթոդոնտիկ բուժում շարժական սարքերով 100000 - 200000  
  Ռենտենցված ատամի հեռացում 20000 - 40000  
  4-6 ատամների շրջանում լաթային վիրահատություն 3000 - 5000  
  Ալվեոլիտի բուժում 10000  
  Ատամի արմատների հեմիսեկցիա 15000  
  Ատամի բարդ հեռացում 10000  
  Ատամի հեռացում 3000 - 5000  
  Ատամի ռեպլանտացիա և տրանսպլանտացիա 20000 - 40000  
  Արմատի գագաթի ռեզեկցիա 35000  
  Իմպլանտացիա 150000 - 300000  
  Պերիկորոնարիտների ժամանակ լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթի հատում 200000 - 300000  
Օրթոդոնտիկ ծառայություններ
  Օրթոդոնտի բուժման պլանի կազմում 20000  
  Անշարժ ռետեյնետ /բեկակալ/ 15000  
  Բրեկետ համակարգ 480000 - 600000  
Վերադառնալ© 2021 Zub.am - Հայաստանի ատամնաբուժարաններ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: